Çerez Politikası

Mest Yazılım ve Bilişim Teknolojileri  (“MEST”) kendisine ait olan “www.mestyazilim.com” (“Mest”) web sitesinin veya mobil uygulamasının (O2 Araç Takip ve Panda Araç Takip)  üye ve /veya ziyaretçilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair ilgili yasal mevzuat kapsamında haklarını korumaktadır. Bu kapsamda Mest üye ve /veya ziyaretçilerine gelişmiş ürün ve hizmet sunabilmek, amacıyla Mest Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildiriminde (“Aydınlatma Bildirimi”) belirtildiği kapsamda kişisel verilerini işlemekte ve bu çerçevede internet çerezleri kullanmaktadır.

 1. Kapsam

İşbu Mest Çerez Politikası (“Çerez Politikası”) Mest’i ziyaret eden üye ve ziyaretçilere Mest’te  kullanılan internet çerezleri, bunların kullanım amaç, koşulları ve yöntemleri hakkında bilgi vermektedir. Mest  Müşteri Sözleşmesini ve diğer üyelik koşullarını kabul etmek suretiyle Mest‘e üye olan ziyaretçilerimiz Çerez Politikasının yanı sıra Mest Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi vasıtasıyla diğer yöntem, amaç ve usullerle gerçekleştirilen kişisel veri işleme süreçlerine dair bilgi edinebilirler. Üyelik işlemlerinin tamamlanması halinde işbu Çerez Politikası, Mest Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi ile birlikte yürürlüğe girecektir.

 1. Ehliyet

Tam ehliyetli olmayan kişiler işbu Çerez Politikasının tarafı olamazlar.

 1. Çerezler vasıtasıyla hangi kişisel verileriniz işlenmektedir?

Mest’e gerçekleştirdiğiniz ziyaretlerde IP (İnternet Protokol) Adresi, konum bilgisi, Mest’ten önce ve sonra ziyaret ettiğiniz web sayfaları, Alışveriş Sepeti bilgileriniz, Mest Web sitesi içinde gezdiğiniz sayfalar, Mest Web sitesi üzerinde ve sayfalarında harcadığınız süre, Mest’te yer alan reklamlara yönelik tepkiniz (ilgili reklama yönelmek veya reddetmek gibi) ve ilgilendiğiniz ve tercih ettiğiniz ürünler hakkında kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Yukarıda belirtildiği üzere, üyelik işlemlerini tamamlamanız halinde Aydınlatma Bildiriminde belirtilen kişisel verileriniz de bu Aydınlatma Bildiriminde belirtilen kapsam ve koşullarda işlenecektir.

 1. Çerezler hangi yöntem ve hukuki sebeplerle kullanılmaktadır?

Kişisel verileriniz: Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak;

Doğru ve güncel tutularak; Belirli, açık ve meşru amaçlar için;

İşlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmekte ve İlgili mevzuatta öngörülen süre veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir.

İşbu Çerez Politikasında belirtilen internet çerezleri vasıtasıyla üye ve/veya ziyaretçinin elektronik ortamda yukarıda belirtilen kişisel verileri işlenebilecektir. Bu anlamda, ilgili üye ve/veya ziyaretçinin kullanmakta olduğu cihaz / donanım / uygulamaların teknolojilerinden bağımsız olarak internet çerezleri uygulanabilecektir.

 1. Çerezler hangi amaçlarla kullanılmaktadır?

Çerezler aşağıdaki amaçlarla kullanılabilmektedir:

Kimlik doğrulama: Mest üyelik işlemlerini tamamlamanız halinde üyelik hesabınıza erişiminizde kimliğinizi doğrulamak; Sosyal Medya Paylaşım: Yorumları, oyları, sayfaları, yer imlerini paylaşmanızı sağlar ve sosyal ağlar ile sosyal araçlara daha kolay erişim sunmaya yardımcı olur;

Siteler arası izleme: Ziyaretçiler hakkında, Mest web sitesinden önce ve sonra ziyaret edilen siteler gibi isimsiz bilgiler sağlar. Analiz ve İzleme: Mest ve diğer web sitelerinde nerelerde gezdiğiniz ve neler yaptığınız hakkında isimsiz toplu veriler sağlar. Reklamları kişiselleştirme: Mest tecrübenizi kişiselleştirmenin bir boyutu olarak tercih edebileceğiniz konularda reklamlar sunmak; Mest performans tespiti: Mest’in farklı donanım ve konumlardaki performansının ölçülmesi, hangi donanım ve konumlarda ne kadar ziyaretçi bulunduğunun araştırılması ve bu surette ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi.

Mest’i ziyaretiniz sırasında internet çerezlerinin uygulanmasını tercih etmiyorsanız, Mest’i ziyaret ettiğinizde karşınıza çıkan anlık onay talebini reddedebilirsiniz veya ilgili cihazınızın internet ayarlarından çerezleri engelleyebilirsiniz. Ancak internet çerezlerini engellemeniz halinde Mest’in bazı özelliklerinden yararlanamayabileceğinizi hatırlatırız.

 1. İnternet çerezleri vasıtasıyla edinilen kişisel verileriniz yurtiçi veya yurtdışında aktarıma konu olacak mı?

Kişisel verileriniz sizlerin açık rızası olmadan yurtdışında herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır. Ancak yasal yükümlülüklerimiz kapsamında çerezler vasıtasıyla edinilen kişisel verileriniz yurtiçinde resmî kurumlara aktarılabilmektedir.

 1. İnternet çerezleri vasıtasıyla edinilen kişisel verileriniz ne kadar süre işlenecek?

Mest ile aranızdaki ticari / sözleşme kaynaklı ilişki ve/veya ilişkiye uygulanabilecek kanuni zamanaşımları ve/veya ilgili yasal mevzuat kapsamında öngörülen veri işleme/muhafaza süreleri ve/veya kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren amaçlar sona erene dek yasal ilke ve kurallara uygun olarak kişisel verileriniz işlenebilecektir. Bu süreler sonunda ve/veya sizin talebiniz üzerine yasal koşullara uygun olarak kişisel verilerinizi sileceğiz veya yok edeceğiz veya anonimleştireceğiz.

 1. KVKK Kapsamında haklarınız neler?

KVKK ve yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 1. ve vi. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmaya yönelik talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak iletebilirsiniz.

 1. Haklarım doğrultusunda Mest’e nasıl başvurabilirim?

Yukarıda belirtilen KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmaya yönelik talebinizi aşağıdaki yöntemlerden herhangi biri ile Mest’e iletebilirsiniz: Yazılı ve ıslak imzalı olarak elden veya posta ile Cumhuriyet Mah. Ataturk Bulvari Ilyas KARADAG IS Merkezi 31/15 ALTINOVA/YALOVA/TÜRKIYE adresine ileterek veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile veya Güvenli elektronik imzalı olarak info@mestyazilim.com adresi vasıtasıyla iletebilirsiniz.

 1. Yürürlük

İşbu Çerez Politikası www.mestyazilim.com da yayınlanması itibariyle yürürlüğe girer. Mest, üye ve/veya ziyaretçilerin çerez Politikasına ilişkin izin beyanlarını aldıktan sonra kişisel verilerini işlemeye başlamaktadır.

 1. Güncelleme

Mest uygulamasında yer alan işbu Çerez Politikası siz üyelerimiz ve/veya ziyaretçilerimizin yasal hakları saklı olmak üzere Mest tarafından gerekmesi halinde her zaman güncellenebilir.

İşbu Çerez Politikası her zaman güncel olarak Mest web sitesinden veya uygulamasından veya linkinden ulaşılabilir olacaktır.

Mest Yazılım ve Bilişim Teknolojileri

Not: ÇEREZ UYGULAMA ONAYI:

Her ziyaretçi/üyenin Mest’e ilk ziyaretlerinde ana sayfaya devam etmeden önce aşağıdaki çerez onay metninin karşısına çıkması gerekmektedir:

Değerli ziyaretçimiz, Mest Çerez Politikasında belirtilen amaç ve koşullar kapsamında internet çerezleri yerleştirmekteyiz. Mest Çerez Politikasını kabul etmeniz halinde Mest Yazılım ve Bilişim Teknolojileri tarafından çerez uygulaması vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemesine onay vermektesiniz. Çerez uygulamalarıyla ilgili detaylı bilgiye Turuncu Çerez Politikasından ulaşabilirsiniz.

 

Gizlilik ve KVKK İlişkin Aydınlatma Metni

Gizlilik ve KVKK İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel Veri Politikamız

Madde 1 : Amaç ve Kapsam

O2 Araç Takip, Panda Araç Takip Uygulaması (“Uygulama”) Mest Yazılım ve Bilişim Teknolojileri (işbu belgenin devamında “MEST”, “biz” veya “bizim” olarak ifade edilecektir) tarafından sunulmaktadır.

MEST, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin gerçek kişilerin korunması ile söz konusu verilerin serbest dolaşımına ilişkin 27 Nisan 2016 tarihli (AB) 2016/679 sayılı Genel Veri Koruma Tüzüğü ve ayrıca diğer geçerli kanun hükümleri dahil olmak üzere geçerli veri koruma mevzuatına (işbu belgenin devamında “Veri Koruma Mevzuatı” olarak ifade edilecektir) uygun olarak Kişisel Verilerinizi korumaya ve güvenliğini sağlamaya kararlıdır.

İşbu Gizlilik Politikası (“Politika”), kimliğinizi belirli veya belirlenebilir hale getiren (“müşteri”, “müşteriye veya kullanıcıya ait”) bilgileri (“Kişisel Veriler”) bizim nasıl topladığımızı, kullandığımızı ve paylaştığımızı belirtmektedir. Bu Politika ile ilgili bir talebinizin veya şikayetinizin olması halinde, lütfen aşağıda “Bizimle İletişim Geçin” bölümünde iletişim bilgileri verilen Veri Koruma Görevlisi aracılığıyla bizimle irtibata geçiniz. Bunun dışında yerel veri koruma otoritenize de müracaat edebilirsiniz. İşbu Politikada tanımlanmamış terimlerin yorumlanması için MEST Kullanım Koşulları (“Kullanım Koşulları”) kapsamındaki tanımlar dikkate alınacaktır.

Madde 2. Tanımlar

Kişisel Veri                                        : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Araç Takip Sistemi                         : Araç takip cihazı(Gps cihazı) , sim kart ve  yazılım uygulamalarının bir arada , bir araç yada gereci takip amacı ile kullanıldığı sistemin bütünüdür.

Araç                                                       : Müşteriye ait olan yada kullanım hakkı olan , araç takip sisteminin üzerinde çalışacağı ticari yada hususi (Otomobil, minibüs, kamyon v.b. ) taşıttır.

Sensör :                                               : Araç takip sistemi ve araç üzerinde monte edilmiş, bulunduğu ortam yada bağlı olduğu cihazdan  sıcaklık, nem, voltaj seviyesi, darbe şiddeti gibi çeşitli bilgiler toplayıp gps cihazı vasıtası ile sunucularımıza bilgileri gönderen ekipmanlardır.

Sim Kart/Gprs                                  : Gps cihazına takılan bir telefon operatörüne ait M2M Data hattırdır, sadece GPRS bağlantısı üzerinden gps  cihazından gelen verileri iletmekte kullanılır.

Kart Okuyucu                                   : Araçların yetki verilerek kullanılabilmesini sağlamak yada çeşitli sebeplerle proximty kart (rf id kart ) okutulması gereken yerlerde kartın içindeki ID numarasını okuyan ve Gps cihazı vasıtası ile sunucularımıza bilgileri gönderen ekipmanlardır.

Sunucu                                                : Türkiye lokasyonunda barındırılan kendi üzerindeki donanımlarda yada bulut sisteminde verileri saklayan , ISO 270001  veri güvenliği ile korunan bilgisayarlardır.

Müşteri                                                : Aracını yada ekipmanının konumunu ve diğer bilgilerini takip etmek amacı ile araç takip sistemi satın almış yada kiralamış tüzel yada  gerçek kurum/kişi.

Kullanıcı                                             : O2 Araç takip , Panda araç takip , www.aractakip.pro  uygulamaları üzerinden giriş yapabilmesi için müşteriye verilmiş  giriş bilgisidir (kullanıcı adı ve şifre). Talep halinde birden fazla ve farklı kapsamlarda yetkilere sahip olabilir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri             : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler.

Açık Rıza                                             :  Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hâle Getirme                  : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi          : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

Veri İlgilisi veya Sahibi                  : Kişisel Verileri Şirket tarafından işlenen, çalışanlar dahil, tüm (T.C. Vatandaşı veya yabancı) gerçek kişileri kapsamaktadır.

Veri Sorumlusu                                : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve araçlarını saptayan, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

Veri İşleyen                                       : Bir veri sorumlusu tarafından verilen yetkiye dayanarak ve onun adına veri işleyen herhangi bir kişidir.

Madde 3 : Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle Toplanıyor?

MEST, kendi iradenizle doğrudan bize sunmanız halinde veya Uygulama üzerinden bilgi ilettiğinizde size ait Kişisel Verileri toplamaktadır. Bu bilgiler,

 1. a) MEST’ten satın alınan yada kiralanan araç takip sistemi(cihazı) üzerinden gelen ve cihaza bağlı sensörler, kart okuyuculardan toplanan veriler gprs bağlantısı ile sunucularımıza aktarılmaktadır.
 2. b) Uygulamayı kullanmak, bir hesap ve profil oluşturmak, form doldurmak, bizimle iletişime geçmek, Uygulama üzerinden ürün satın almak ya da anket veya promosyonlara katılmak için kaydolduğunuz sırada verdiğiniz bilgileri kapsamaktadır.
 3. c) Buna ek olarak, Uygulamaya bağlandığınız cihaz, Uygulamayı nasıl kullandığınızla ilgili bilgiler veya servis sağlayıcılarımız vb. üçüncü şahıslardan edindiğiniz bilgiler gibi dolaylı olarak da sizden Kişisel Veri topluyoruz.

Aşağıdaki bölümlerde hangi verilerin hangi amaçlarla toplandığı hakkında ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

Madde 4 : Hangi Kişisel Verileriniz Toplanıyor?

Topladığımız Kişisel Verilere ilişkin kategorileri aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklıyoruz:

 1. Kimlik ve İletişim Bilgileri: Telefon numarası, kullanıcı adı (rumuz), avatar,, e-posta adresi ve diğer benzer veriler, üyelik bilgileri, Uygulamada (varsa)  hesaba erişim için kullanılan şifreler gibi veriler;
 2. Kullanım Bilgileri ve Favoriler: Cihazınızdan teknik ekipmanlar yoluyla toplanan çeşitli teknik veriler, (içeriği hakkında hiçbir bilgi toplamaksızın) gönderilmiş iletilerin türü (yazılı mesaj, video vb.), tercih ettiğiniz dil, aktif kullanılan zamanlar, kullanılan hizmetlerin türü, Uygulama arayüzüne ilişkin kullanım alışkanlıkları, Uygulamaya en son giriş yapılan tarih, Uygulamanın kullanımı sırasında meydana gelen hatalar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Uygulama aracılığıyla yapılan memnuniyet anketi veya benzer anketlerin sonuçlarına ilişkin veriler;
 3. Konum Bilgileri: Kullanıcıların (yaklaşık) konumlarına ilişkin veriler, Araç Takip Sistemi(Gps Cihazı) ile hesaplanarak gönderilen hız, aracın haraket durumu, varsa sensörlerden gelen ve kart okuyucu gibi çeşitli aksesuar ile gelen veriler. Tarafınızca kontrol edilen cihaz ayarlarına bağlı olarak, GPS verilerinin yanı sıra yakınlardaki baz iletim istasyonları, etkin Wi-Fi noktaları ve IP adreslerinden alınan konum ve navigasyon verilerini kapsamaktadır.
 4. Ödeme Bilgileri: Herhangi bir Uygulama içi satın alma işlemi gerçekleştirmeniz durumunda ilgili fiyat, fatura, fatura numarası, vergi tutarı ve ödeme yöntemini içeren ödeme bilgileri.
 5. Cihaz Bilgileri: Cihaz modeli, cihazın işletim sistemi, tercih edilen telefon dili, kullanıcıların hangi operatörü kullandığına ilişkin bilgiler, ülke bilgileri gibi veriler.
 6. Yedekleme Bilgileri: Kullanıcıların talep etmesi durumunda, iletişim verileri MEST tarafından yedeklenebilir.
 7. Rumuz, Profil Fotoğrafı, Durum Bilgisi.

Madde 5: Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşleniyor?

Kişisel Verileriniz MEST tarafından aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

 1. Kimlik Bilgileri: Bu bilgiler kullanıcı kaydı, hata/arıza bildirimleri, operasyonel faaliyetlerin kontrolü, geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi, iş geliştirme, müşteri portföyü yönetimi, hizmet kalitesinin ölçümü, iletişim, şirket içi değerlendirme, tanıtım, hizmet analizi, şikayet yönetimi, müşteri anket sürecinin yönetimi ve Uygulama aboneliğinin diğer cihazlara iletilmesi gibi amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.
 2. Bu Kişisel Veriler iş geliştirme, doğrudan veya dolaylı pazarlama (uygulama içerisindeki müşteri kampanyaları, reklam, hizmet ve fonksiyonların müşterilere tavsiye edilmesi, reklamların sunulması), profilleme (reklamların tercihlerinize göre sunulması, müşterilerin konum, operatör, kullanım süresi, uygulamada kalma süresi ve işlevlerine göre sınıflandırılması), denetim ve kontrol, risk yönetimi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, şirket içi değerlendirme, portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçümü ve geliştirilmesi, iletişim, şikayet yönetim süreçlerinin icrası, operasyonel faaliyetlerin icrası ve geliştirilmesi, (aşağıda daha ayrıntılı olarak belirtildiği üzere) Microsoft ve Google tarafından sağlanan çeviri hizmetinin sunulması, hata/arıza bildirimleri ve kullanım alışkanlıklarına dayalı hizmet kalitesinin iyileştirilmesi gibi amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. Bu bilgiler tanıtım, şirket içi değerlendirme, anonim veriler üzerinden (kullanıcıların belirlenebilir kılınamayacağı bir şekilde)  analiz ve iletişim ve ayrıca istatistiksel değerlendirme gibi amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.
 3. Konum Bilgileri: Araç takip sisteminin gönderdiği konum, sensör ve aksesuar verileri müşterinin sistemden beklentisi olan anlık araç izleme, geçmişe yönelik raporlama, veri toplama gibi amaçlara uygun olarak işlenmektedir.
 4. Ödeme Bilgileri: Bu Kişisel Veriler, faturalandırma süreçlerinin ve uygulama içi hizmet satın alan kullanıcılara ait ödeme bilgilerinin yönetilmesi, ödeme bilgilerinin yönetimi, muhasebe, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, şirket içi değerlendirme, müşteri portföyü yönetimi, satış sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim ve kontrol gibi amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.
 5. Bu Kişisel Veriler, iş geliştirme, pazarlama, hizmet kalitesini artırma amacıyla kullanım alışkanlıklarını belirlemek ve yetkisiz ve hileli kullanımı tespit etmek için kullanılmaktadır. Bu kategorideki kişisel verilerin işlenmesi sırasında, iletişimin içeriği ile ilgili herhangi bir veriye ulaşılmamaktadır.
 6. Bu Kişisel Veriler, kullanıcıların talebi doğrultusunda iletişimlerin yedeklenmesi için kullanılır. Kullanıcının başka bir kullanıcıdan aldığı veya başka bir kullanıcıya gönderdiği mesajlar yalnızca diğer kullanıcının talebi doğrultusunda arşivlenecektir.
 7. Bu kişisel veriler, Uygulama üzerinden kullanıcıya sunulan yönergeler doğrultusunda umumi veya özel seçeneklerle diğer kullanıcılar ile paylaşıma açılacaktır. Buradaki kişisel verilerin paylaşılması sorumluluğu uygulamayı kullanan kişiye aittir ve bu şartları kabul eder.

MEST toplanan verilerin her birini anonimleştirebilir ve birleştirebilir (böylece söz konusu kullanıcılar belirli veya belirlenebilir kılınmamaktadır). MEST anonimleştirilmiş verileri kendisine ait bilgi teknolojileri sistemlerini test etme, araştırma, veri analizi, Uygulamayı iyileştirme, yeni ürünler geliştirme, doğrudan veya dolaylı pazarlama, reklam, profilleme veya Uygulama üzerinden yapılan satın alımlar (örneğin en popüler satın alımlar veya belli bir konuma dayalı satın alımlar) hakkında bilgileri görüntüleme gibi amaçlar doğrultusunda kullanabilir.

Madde 6: Kişisel Verilerin İşlenmesinin Yasal Dayanağı Nedir?

MEST, Kişisel Verileri yukarıda belirtilen amaçlara ve yürürlükteki Veri Koruma Mevzuatına uygun olarak işlemekle yükümlüdür. MEST tarafından Kişisel Verilere, Uygulamaya ilişkin kullanımın kaydedilmesi, bir hesap açılması, bir profil oluşturulması, MEST ile ilgili olarak bir formun doldurulması, Uygulama üzerinden ürün satın alınması veya kullanıcının onay verdiği anket veya promosyonlara katılabilmesi için ihtiyaç duyulabilmektedir.

Kullanıcının Kişisel Verilerinin işlenmesinin hukuki sebebinin  Kişisel Verilerin işlenmesine yönelik açık rıza vermesi olduğu hallerde, kullanıcı dilediği zaman verdiği rızayı geri alma hakkına sahiptir.

Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. maddelerinde, işbu Politikada ve AB Genel Veri Koruma Tüzüğünün 6. maddesinde (veya yürürlükte olan başka bir Veri Koruma Mevzuatında) ifade edilen hukuki sebeplere dayanarak, işbu Politikada ifade edilen amaçlar doğrultusunda kısmen veya tamamen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle bayiler, çağrı merkezleri, internet siteleri, Uygulama, mesajlar ve her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamlar aracılığıyla

 • MEST’in tabi olduğu yasal mevzuatta öngörüldüğü ölçüde,
 • Söz konusu veri işlemenin, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verilerin işlenmesinin, talep edilen ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi veya kullanıcıların imzaladığı sözleşmelere ilişkin şartların yerine getirilebilmesi için gereklilik arz etmesi durumunda,
 • MEST’in  yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olduğu durumlarda,
 • Söz konusu Kişisel Verilerin hali hazırda ilgili kişi tarafından alenileştirilmesi durumunda,
 • Veri işlemenin, bir hakkın tesis edilmesi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması durumunda,
 • Söz konusu veri işlemenin, ilgili kişilere ait temel hak ve özgürlükleri ihlal etmemek kaydıyla, MEST’in meşru menfaatleri için zorunlu olması durumunda toplanabilecek, işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

Madde 77: Amaç Sınırlaması

Kişisel Veriler yalnızca yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda gerekli olduğu ölçüde işlenebilecektir. Kişisel Veriler, toplanma amacı dışında başka amaçlarla işlenemeyecektir. Kişisel Verilerin başka amaçlarla işlenmesi gerektiğinde MEST, planlanan veri işlemenin amaçlarının ilk veri işleme amaçlarına uygun olup olmadığını inceleyecektir. MEST, verileri toplanma amacı dışında işlemeden önce kullanıcıya diğer söz konusu veri işleme amacına dair aydınlatma yapacaktır. MEST, işlenme amacının gerektirdiğinden fazla Kişisel Verileri işlemeyecek ve veri işleme faaliyetinin işlenme amacıyla sınırlı ve ölçülü tutacaktır.

Madde 8: Kişisel Veriler Nerede Saklanıyor ve İşleniyor?

MEST tarafından toplanan Kişisel Veriler, Avrupa Birliği (AB) veya Avrupa Ekonomik Bölgesi (AEB) dışındaki ülkeler dahil olmak üzere kullanıcıların bulunduğu yetki alanı dışındaki ülkelere aktarılabilir ve bu ülkelerde saklanabilir. Bu ülkelerin bazıları Kişisel Veriler açısından farklı seviyelerde koruma sunmakta olup bazı durumlarda kullanıcının ikamet ettiği ülkeden daha az koruyucu olabilir. MEST, Kişisel Verilerin güvenli bir şekilde ve bu Politika ile Veri Koruma Mevzuatına uygun olarak işlenmesini sağlamak için makul tüm tedbirleri almaktadır. Kişisel Verilerin aktarımı yalnızca yürürlükteki Veri Koruma Mevzuatına uygun olarak ve yürürlükteki yasaların gerektirdiği şekilde tarafların yeterli koruma düzeyini güvence altına alan uygun koruma önlemlerini alması halinde gerçekleştirilir.

Hali hazırda MEST tarafından toplanan kişisel veriler Türkiye lokasyonlu ISO 27001 Sertifikasına sahip  Politika ile Veri Koruma Mevzuatına uygun gerçek yada bulut sunuclarda saklanmaktadır.

Madde 9: Kişisel Veriler Kiminle Paylaşılıyor?

MEST, elde ettiği Kişisel Verileri aşağıdaki taraflarla paylaşabilecektir:

 1. Kullanıcılar: MEST ve kullanıcı, Uygulamanın bir parçası olarak Kişisel Verileri diğer kullanıcılarla (Resmi Hesaplar dahil) paylaşabilir, böylece kullanıcılar hizmetin işlevselliği ve kendi tercihleri doğrultusunda ve yürürlükteki yasalar tarafından izin verildiği ölçüde diğer kullanıcılarla etkileşime girebilirler. Bir Kullanıcının başka bir ilgili kişiye ait Kişisel Verileri paylaşması durumunda, söz konusu Kullanıcı, bu paylaşımın tüm sorumluluğunu üstlenir.
 2. Hizmet sağlayıcılar, ortaklar ve danışmanlar: MEST’e veya MEST’in ortaklarına pazarlama ve diğer ticari faaliyetler alanında hizmet veren, MEST’e danışmanlık eden veya diğer ticari faaliyetlerde MEST’in birlikte çalıştığı üçüncü şahıslar. MEST , hukuka uygun olması durumunda, Kişisel Verileri pazarlama ve diğer iş ortaklarına, ayrıca MEST veya üçüncü şahıslarca ilginizi çekebileceği düşünülen farklı ürün veya hizmetleri size sunmak isteyen özenle seçilmiş diğer üçüncü şahıslara iletebilir.  Söz konusu üçüncü şahısların Kişisel Verileri yalnızca MEST’in talimatlarına veya kullanıcıların (varsa) pazarlama tercihlerine uygun olarak kullanmasına izin verilir ve uygulanabilir olduğu ölçüde söz konusu şahıslarla imzalanan veri işleme anlaşmalarına uygun olarak bu bilgileri güvende tutmaları gerekir.
 3. Yasal yükümlülükler doğrultusunda adli makamlar, düzenleyici kurumlar ve diğer taraflar: MEST’in yasal bir yükümlülük dahilinde Kişisel Verileri sunmakla yükümlü olduğu ve gerek kendi haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini gerekse üçüncü kişilerin haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak, yasa dışı faaliyetleri veya sizinle yapmış olduğumuz herhangi bir anlaşmaya ilişkin ihlalleri tespit etmek ve araştırmak adına Kişisel Verileri ifşa etmek zorunda olduğu üçüncü şahıslar.
 4. MEST ticari faaliyet gösteren müşterilerine ait Araç Takip Sistemi ve aksesuarları ile toplanan verileri ve kişisel verileri karşılıklı yapılan sözleşme kapsamında müşterinin iş birliği yaptığı yada üyesi, ortağı bulunduğu kurum yada üçüncü şahıslarla, bu bilgileri paylaşmak istediği müşterinin personeli olan yada olmayan üçüncü şahıslarla, resmi denetleme yetkisine sahip belediye ve belediyelere bağlı kurumlarla paylaşabilir , müşteri, bu paylaşımın tüm sorumluluğunu üstlenir.

MEST, üçüncü şahıslara Uygulamanın kullanıcıları hakkında toplulaştırılmış istatistiksel veriler ve analizler sağlayabilir. MEST, kendisi tarafından ifşa edilmediği sürece, bu şekilde paylaşılan verilerden ilgili kişilerin belirlenebilir kılınamayacağını beyan eder. MEST , söz konusu üçüncü taraf hizmet sağlayıcılardan sorumlu değildir.

Madde 10 : Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Uygulamanın kullanıcıları, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesi gereğince aşağıdaki haklarını kullanabilecektir:

 • Kişisel Verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü şahısları öğrenme,
 • Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde Kişisel Verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesine itiraz etme,
 • Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Yukarıda ifade edilen haklara ek olarak, Uygulamanın kullanıcıları bulundukları konuma bağlı olarak aşağıdaki haklara da sahip olabileceklerdir:
 • Kişisel Verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi ve bir örneğini talep etme,
 • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların söz konusu amaca uygun olarak işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü şahıs alıcıları öğrenme,
 • Eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda Kişisel Verilerin düzeltilmesini veya sınırlandırılmasını isteme,
 • Veri Koruma Mevzuatında belirtilen şartlara uygun olarak verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kullanıcının rızasına tabi olarak Kişisel Veri işlenen durumlarda veri işlemenin kısıtlanmasını talep etme,
 • Mümkün olduğu ölçüde MEST’e sundukları Kişisel Verilerinin başka bir veri sorumlusuna veya veri ilgili kişinin kendisine yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta aktarmalarını talep etmek,
 • Kişisel Verilerinin işlenmesine itiraz etme,
 • Verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemler hakkında Kişisel Verilerin paylaşıldığı üçüncü şahısların bilgilendirilmesini isteme
 • İşlenen Kişisel Verilerin yalnızca otomatik araçlar vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine yasal etkiler yaratan ve kişileri önemli ölçüde olumsuz etkileyen bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.

Kişisel Verilerinizle ilgili olarak yukarıda belirtilen haklarınızdan herhangi birini veya (varsa) veri taşınabilirliği hakkınızı kullanmak için, lütfen aşağıdaki “Bizimle İletişime Geçin” bölümünde belirtilen iletişim bilgilerini kullanarak bizimle irtibata geçiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı hangi verilere yönelik kullanmak istediğinizin belirlenebilmesi hususunda sizlere yardımcı olabilmemiz için, lütfen haklarınızı kullanmak istediğiniz verilere ilişkin mümkün olduğunca detaylı bilgi veriniz. Talep bariz biçimde asılsız veya orantısız olmadığı sürece, (böyle bir durumda makul bir ücret talep edilebilir veya talebiniz reddedilebilir) sağlanan bilgiler ücretsiz olacaktır. Kullanıcılar ayrıca yerel bir veri koruma otoritesine şikayette bulunma hakkına sahiptir

Kişisel Verilerinizle ilgili soru ve taleplerinizi alternatif olarak aşağıdaki yöntemlerden biriyle iletebilirsiniz:

(i) Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunu (https://mestyazilim.com/mest-kisisel-veri-basvuru-formu.pdf ) cihazınıza indirdikten sonra bu formu elektronik ortamda doldurun ve formda yazılı adrese posta ile gönderiniz.

Madde 11 : Yaş Sınırlaması

Kullanıcılar, Uygulamada Kişisel Verilerini paylaşmak için 16 yaşında veya daha büyük olmalıdır ve 16 yaşından küçük Kullanıcıların Kişisel Verilerini talep etmek, toplamak veya işlemek istenmemektedir. Bazı ülkelerde 13 yaştan az olmamak üzere, farklı bir yaş sınırlaması belirlenmiş olabilir. Böyle bir durumda söz konusu yaşı doldurmanız gerekmektedir. 16 yaşından küçük bir Kullanıcının Kişisel Verilerini yanlışlıkla işlediğimizi düşünüyorsanız, lütfen sunulan iletişim bilgileri üzerinden bize ulaşın. 16 yaşından küçük herhangi bir kullanıcıya ait Kişisel Verileri yanlışlıkla işlediğimizi tespit edersek, bunları silme hakkımızı saklı tutarız.

Madde 12: Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

MEST, yürürlükteki yasalarca daha uzun bir saklama süresi belirlenmedikçe, verilerin toplama ve/veya işleme amaçları doğrultusunda gerekli olan süre boyunca – en fazla 2 (iki) yıl süreyle- Kişisel Verileri saklayacaktır. Buna, Kullanım Koşullarından doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, ilgili mevzuat uyarınca belirlenen süre boyunca Kişisel Verilerin saklanması da buna dahildir. Bir kullanıcı çevrimdışıyken gönderilen iletilerin azami saklama süresi üç hafta olup bu sürenin dolmasının ardından söz konusu mesajlar silinecektir. MEST, Kişisel Verilerin mevzuattan doğan yükümlülükler gereği daha uzun süre saklanması gerekmedikçe, Kişisel Verilerin işlenme amacına ilişkin olarak artık işlenmesi gerekli olmadığı anda Kişisel Verileri güvenli bir şekilde siler ve tüm Kişisel Veri alıcılarının aynı yükümlülüğe uymasını sağlar.

Madde 13: Veri Güvenliğine İlişkin Tedbirler

MEST Kişisel Verilerinizin güvenliğine özen gösterir ve Kişisel Verilere yetkisiz erişimi ve bunların yasa dışı olarak işlenmesini önlemek için uygun teknik ve idari tedbirleri alır. Kişisel Verileriniz, titizlikle uyguladığımız ve düzenli olarak güncellediğimiz güçlü güvenlik fonksiyonlarımız tarafından korunmaktadır.

MEST, bu Politikaya ve/veya yürürlükteki Veri Koruma Mevzuatına aykırı olarak Kullanıcılara ait hiçbir Kişisel Veriyi üçüncü şahıslara aktarmaz. MEST, Kişisel Verileri yalnızca bu tür işlemelerin amaçla uyumlu ve hukuka uygun olduğu durumlarda ikincil işleme faaliyeti yürütebilir. Kullanıcılara ait Kişisel Verilerin işbu Politika hükümlerine uygun olarak dış kaynak hizmet sağlayıcılarıyla paylaşılması halinde, MEST  bu tür üçüncü şahıs hizmet sağlayıcılarının kişisel veriler için MEST düzeyinde koruma sağlayabilmesi adına gerekli tedbirleri alacaktır.

Buna karşın MEST, Uygulama üzerinden bir linkin sunulduğu üçüncü şahıs uygulamaları için diğer kullanıcılarla ve/veya üçüncü şahıslarla yürütülen işlemler için söz konusu uygulamaların MEST’in kontrolü altında olmaması koşuluyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

Otomatik Karar Verme Kişisel Verileri, kullanıcılar hakkında otomatik sistemler vasıtasıyla karar vermek için işlenmez.

Bu Politikaya İlişkin Değişiklikler

MEST, Veri Koruma Mevzuatında herhangi bir değişiklik/güncelleme olması durumunda, işbu Politikanın hükümlerini güncelleyecek ve değiştirecektir. Böylesi bir durumda, güncellenen Politika Uygulama aracılığıyla yayımlanarak dikkatinize sunulacaktır. MEST tarafından Politikada yapılan güncellemeler ve değişiklikler Uygulamada yayınlandığı tarihten itibaren geçerlidir.

Bizimle İletişime Geçin

İşbu Politika ile ilgili sorularınız, yorumlarınız ve istekleriniz MEST’e  info@mestyazilim.com adresi üzerinden e-posta yoluyla veya aşağıdaki e-posta veya posta adreslerine yazılı olarak gönderilebilir:

Veri Koruma Görevlisi

MEST YAZILIM ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

info@mestyazilim.com

Cumhuriyet Mah. Ataturk Bulvari Ilyas KARADAG IS Merkezi 31/15 ALTINOVA/YALOVA/TÜRKIYE

 

FORKLİFT TAKİP SİSTEMİ

İşletme içerisinde yada dışarısında forklift araçlarının hangi saatler arasında çalıştığını takip edebilir,

Mesai saatlerinde yaptıkları hareketleri izleyebilir.

Mesai saatleri dışında oluşabilecek ihlallerden haberdar olabilirsiniz.

Çalışma anında oluşacak kazalardan anında haberdar olursunuz.

AKSESUARLAR

 • Kart okuyucu;  Sürücü  takibi yapabilirsiniz. (Opsiyonel)
 • Darbe Sensörü; Aracınız herhangi bir darbe aldığında anında haberiniz olur.
 • Motor Blokaj Sistemi; Aracınızı istediğiniz zaman telefonunuzdan durdurabilirsiniz. (Opsiyonel)
 • Batarya; Aracınızın elektrik sisteminde sorun olsa bile cihazınız ile takibe devam edersiniz. (Opsiyonel)
 • Kartlı Çalıştırma; Kartı okutmadan çalışma yetkisi vermez ( Opsiyonel)

MEST Araç Takip Sisteminin Önemi

<Merhaba, 2018 Yılı itibari ile ülkemizde ve dünyada araç takip sisteminin kullanımı üzerine hükümetler daha fazla düşmeye başladı.

Artan insan ve araç nüfusu, büyüyen iş alanları, çalışma sistemlerinin komplikeleşmesi ve rekabet firmaları ve devleti daha fazla kontrol kullanmaya itmekte.

Gps cihaları ile bu hizmet artık hemen hemen her iş kolunda verilmeye başlandı.

 • Minibüs kooperatifleri
 • Okul Servisleri
 • Araç kiralama firmaları
 • Nakliye Filoları
 • Forklift, vinç, sepetli platform gibi iş makinelerinde
 • Şehirler arası otobüsler
 • Hususi araçlarda

7X24 online hizmet vermekte olan MEST Araç Takip sistemimiz de bu şekilde müşterilerine araçlarını her an takip edebilmelerini ve içleri rahat bir şekilde uyabilmelerini sağlamakta.

Mobil platformlarda da çalışan MEST Araç Takip kullanıcılarına çok rahat bir kullanım imkanı sağlamakta. Her an her yerden raporlarına da bakarak denetimi sağlamaktadır.

Sektörel olarak GPS cihazlarının kullanımına gelirsek, örneğin pazarlama elemanı çalıştıran bir firma elemanına verdiği aracı ne verimlilikte kullandığını, müşteride ve yolda ne kadar süre harcadığını, görevi gereği gitmesi gereken yerlere gidip gitmediğini ve kural ihlali yapıp yapmadığını kontrol ederek, gereksiz masraf ve iş kaybından kurtulacaktır. Bunu yapması için 1 adet araç takip cihazı takması ve sistemden görev noktalarını işaretlemesi yeterlidir.

Okul servislerinde ise bu durum şu şekilde işler; öğrenci servise bineceği zaman servisin nerede olduğunu ve yola ne zaman çıkması gerektiğini bilir, siz öğrencinizin okula varıp varmadığını kontrol edebilirsiniz, aynı şekilde eve dönüşünü , hangi yoldan ve hangi hızda götürüldüğünü de görürsünüz bu sayede içiniz rahat olur. Servis firmaları da velilerle girdikleri zamanlama tartışmalarında ve diğer sorunlarda ellerinde bir delil bulundurmuş olur.

Firmalar ucuz araç takip cihazı ve ucuz hizmet almak konusunda arayış içinde olmalarına karşın alacakları cihazın ne kadar hayati olduğunu alacakları hizmette yaşayacakları sorunların ileride daha pahalıya mal olacağını düşünmemekteler. MEST Araç takip ile paranızın karşılığını tam alırsınız, güvenilir ve kesintisiz hizmet ile sorun yaşamazsınız. Kaliteli cihazlarımız sizi yarı yolda bırakmaz.

Araç takip sistemlerini sizi şu durumlarda korur ve kurtarır.

 • Trafik kazalarında
 • Trafik cezalarında
 • Araç çalınmalarında
 • Lüzümsuz kullanımlarda
 • Tehlikeli kullanımlarda
 • Bölge ve kural ihallerinde
 • Müşterilerinizle oluşan zamanlama tartışmalarında

MEST araç takip ile işinize masraf değil değer katarsınız. Bugün yapacağınız ufak bir yatırım ileride size çok büyük zararlardan kurtaracaktır.

Yalova’da araç takip cihazı denildiğinde akla ilk gelen markamız şuan Kocaeli, Bursa, Sakarya, İstanbul da da hızla yayılmakta.

Kocaeli’de araç takip cihazı kullanımı UKOME‘nin aldığı kararlar ile oldukça artmış bulunmakta , firmamız bu doğrultuda servis firmalarına ukome onayı bulunan cihazlar vermektedir. Ayrıca harfiyat araçlarına da Motat lisanslı cihazlar sunmakta.

Sakarya’da araç takip cihazı kullanımı Kocaeli bölgesine giren servis araçların da 2017 yılı itibari ile mecburi oldu, O2 araç takip  serdivandan karasuya kadar sakaryanın her noktasında hizmet vermektedir.

 

ROBOTAŞ İLE AKILLI DEPOLAMA

Robotaş Arge ile kurmuş olduğumuz çözüm ortaklığı tam gaz devam etmekte.
Geçtiğimiz dönemde Tuzla ve Karacabey’de birer depo kurulumu tamamlandı.
ASRSler ile depolama yapan depoda son teknoloji cihazlar ve yazılımlarımız kullanılmakta.

İnsansız yapılan depolama işlemi kusursuz şekilde işlemekte.  Arayüzleri ekibimiz tarafından yazılan

sistem gün ve gün yeni projeler de gelişerek büyümekte.

KIOSK YAZILIMIMIZ AUTOSHOW 2017 DE

Toyota standında müşteri bilgilerini ve taleplerini toplamak amacıyla istenilen kiosk yazılımız kullanılmaktadır.

Müşterimiz olan Arme Teknoloji  çeşitli fuar ürünleri ile bir çok fuarda çözüm sunmakta ve yazılımlarında herzamanki gibi Mest Yazılım’ı

tercih etmektedir , bundan önce Skoda ve çeşitli fuar organizasyonlarında yazılımlarımızı kullandılar.

KOCAELİ’DE SERVİSLERE ARAÇ TAKİP SİSTEMİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UKOME Kurulu’nun 13/12/2016 tarihli ve 2016/223 sayılı kararı ile Araç Takip Sistemi takılması zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda ATC&O2 olarak , 21.03.2017 Tarihi itibariyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UKOME’nin vermiş olduğu Servis Sağlayıcılığı Belgesini almış bulunmaktadır.