Çerez Politikası

Mest Yazılım ve Bilişim Teknolojileri  (“MEST”) kendisine ait olan “www.mestyazilim.com” (“Mest”) web sitesinin veya mobil uygulamasının (O2 Araç Takip ve Panda Araç Takip)  üye ve /veya ziyaretçilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair ilgili yasal mevzuat kapsamında haklarını korumaktadır. Bu kapsamda Mest üye ve /veya ziyaretçilerine gelişmiş ürün ve hizmet sunabilmek, amacıyla Mest Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildiriminde (“Aydınlatma Bildirimi”) belirtildiği kapsamda kişisel verilerini işlemekte ve bu çerçevede internet çerezleri kullanmaktadır.

 1. Kapsam

İşbu Mest Çerez Politikası (“Çerez Politikası”) Mest’i ziyaret eden üye ve ziyaretçilere Mest’te  kullanılan internet çerezleri, bunların kullanım amaç, koşulları ve yöntemleri hakkında bilgi vermektedir. Mest  Müşteri Sözleşmesini ve diğer üyelik koşullarını kabul etmek suretiyle Mest‘e üye olan ziyaretçilerimiz Çerez Politikasının yanı sıra Mest Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi vasıtasıyla diğer yöntem, amaç ve usullerle gerçekleştirilen kişisel veri işleme süreçlerine dair bilgi edinebilirler. Üyelik işlemlerinin tamamlanması halinde işbu Çerez Politikası, Mest Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi ile birlikte yürürlüğe girecektir.

 1. Ehliyet

Tam ehliyetli olmayan kişiler işbu Çerez Politikasının tarafı olamazlar.

 1. Çerezler vasıtasıyla hangi kişisel verileriniz işlenmektedir?

Mest’e gerçekleştirdiğiniz ziyaretlerde IP (İnternet Protokol) Adresi, konum bilgisi, Mest’ten önce ve sonra ziyaret ettiğiniz web sayfaları, Alışveriş Sepeti bilgileriniz, Mest Web sitesi içinde gezdiğiniz sayfalar, Mest Web sitesi üzerinde ve sayfalarında harcadığınız süre, Mest’te yer alan reklamlara yönelik tepkiniz (ilgili reklama yönelmek veya reddetmek gibi) ve ilgilendiğiniz ve tercih ettiğiniz ürünler hakkında kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Yukarıda belirtildiği üzere, üyelik işlemlerini tamamlamanız halinde Aydınlatma Bildiriminde belirtilen kişisel verileriniz de bu Aydınlatma Bildiriminde belirtilen kapsam ve koşullarda işlenecektir.

 1. Çerezler hangi yöntem ve hukuki sebeplerle kullanılmaktadır?

Kişisel verileriniz: Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak;

Doğru ve güncel tutularak; Belirli, açık ve meşru amaçlar için;

İşlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmekte ve İlgili mevzuatta öngörülen süre veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir.

İşbu Çerez Politikasında belirtilen internet çerezleri vasıtasıyla üye ve/veya ziyaretçinin elektronik ortamda yukarıda belirtilen kişisel verileri işlenebilecektir. Bu anlamda, ilgili üye ve/veya ziyaretçinin kullanmakta olduğu cihaz / donanım / uygulamaların teknolojilerinden bağımsız olarak internet çerezleri uygulanabilecektir.

 1. Çerezler hangi amaçlarla kullanılmaktadır?

Çerezler aşağıdaki amaçlarla kullanılabilmektedir:

Kimlik doğrulama: Mest üyelik işlemlerini tamamlamanız halinde üyelik hesabınıza erişiminizde kimliğinizi doğrulamak; Sosyal Medya Paylaşım: Yorumları, oyları, sayfaları, yer imlerini paylaşmanızı sağlar ve sosyal ağlar ile sosyal araçlara daha kolay erişim sunmaya yardımcı olur;

Siteler arası izleme: Ziyaretçiler hakkında, Mest web sitesinden önce ve sonra ziyaret edilen siteler gibi isimsiz bilgiler sağlar. Analiz ve İzleme: Mest ve diğer web sitelerinde nerelerde gezdiğiniz ve neler yaptığınız hakkında isimsiz toplu veriler sağlar. Reklamları kişiselleştirme: Mest tecrübenizi kişiselleştirmenin bir boyutu olarak tercih edebileceğiniz konularda reklamlar sunmak; Mest performans tespiti: Mest’in farklı donanım ve konumlardaki performansının ölçülmesi, hangi donanım ve konumlarda ne kadar ziyaretçi bulunduğunun araştırılması ve bu surette ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi.

Mest’i ziyaretiniz sırasında internet çerezlerinin uygulanmasını tercih etmiyorsanız, Mest’i ziyaret ettiğinizde karşınıza çıkan anlık onay talebini reddedebilirsiniz veya ilgili cihazınızın internet ayarlarından çerezleri engelleyebilirsiniz. Ancak internet çerezlerini engellemeniz halinde Mest’in bazı özelliklerinden yararlanamayabileceğinizi hatırlatırız.

 1. İnternet çerezleri vasıtasıyla edinilen kişisel verileriniz yurtiçi veya yurtdışında aktarıma konu olacak mı?

Kişisel verileriniz sizlerin açık rızası olmadan yurtdışında herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır. Ancak yasal yükümlülüklerimiz kapsamında çerezler vasıtasıyla edinilen kişisel verileriniz yurtiçinde resmî kurumlara aktarılabilmektedir.

 1. İnternet çerezleri vasıtasıyla edinilen kişisel verileriniz ne kadar süre işlenecek?

Mest ile aranızdaki ticari / sözleşme kaynaklı ilişki ve/veya ilişkiye uygulanabilecek kanuni zamanaşımları ve/veya ilgili yasal mevzuat kapsamında öngörülen veri işleme/muhafaza süreleri ve/veya kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren amaçlar sona erene dek yasal ilke ve kurallara uygun olarak kişisel verileriniz işlenebilecektir. Bu süreler sonunda ve/veya sizin talebiniz üzerine yasal koşullara uygun olarak kişisel verilerinizi sileceğiz veya yok edeceğiz veya anonimleştireceğiz.

 1. KVKK Kapsamında haklarınız neler?

KVKK ve yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 1. ve vi. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmaya yönelik talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak iletebilirsiniz.

 1. Haklarım doğrultusunda Mest’e nasıl başvurabilirim?

Yukarıda belirtilen KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmaya yönelik talebinizi aşağıdaki yöntemlerden herhangi biri ile Mest’e iletebilirsiniz: Yazılı ve ıslak imzalı olarak elden veya posta ile Cumhuriyet Mah. Ataturk Bulvari Ilyas KARADAG IS Merkezi 31/15 ALTINOVA/YALOVA/TÜRKIYE adresine ileterek veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile veya Güvenli elektronik imzalı olarak info@mestyazilim.com adresi vasıtasıyla iletebilirsiniz.

 1. Yürürlük

İşbu Çerez Politikası www.mestyazilim.com da yayınlanması itibariyle yürürlüğe girer. Mest, üye ve/veya ziyaretçilerin çerez Politikasına ilişkin izin beyanlarını aldıktan sonra kişisel verilerini işlemeye başlamaktadır.

 1. Güncelleme

Mest uygulamasında yer alan işbu Çerez Politikası siz üyelerimiz ve/veya ziyaretçilerimizin yasal hakları saklı olmak üzere Mest tarafından gerekmesi halinde her zaman güncellenebilir.

İşbu Çerez Politikası her zaman güncel olarak Mest web sitesinden veya uygulamasından veya linkinden ulaşılabilir olacaktır.

Mest Yazılım ve Bilişim Teknolojileri

Not: ÇEREZ UYGULAMA ONAYI:

Her ziyaretçi/üyenin Mest’e ilk ziyaretlerinde ana sayfaya devam etmeden önce aşağıdaki çerez onay metninin karşısına çıkması gerekmektedir:

Değerli ziyaretçimiz, Mest Çerez Politikasında belirtilen amaç ve koşullar kapsamında internet çerezleri yerleştirmekteyiz. Mest Çerez Politikasını kabul etmeniz halinde Mest Yazılım ve Bilişim Teknolojileri tarafından çerez uygulaması vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemesine onay vermektesiniz. Çerez uygulamalarıyla ilgili detaylı bilgiye Turuncu Çerez Politikasından ulaşabilirsiniz.